Polityka Ochrony Prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stronę internetową. Zawartość tej strony została stworzona z wielką starannością. Aczkolwiek, nie możemy brać odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność jej treści. Nasza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich oraz jest zintegrowana z zewnętrznymi stronami internetowymi, nad którymi nie mamy kontroli. Dlatego też, nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści, pomimo najstaranniejszej kontroli. Operator, zawiadujący konkretną stroną odpowiedzialny jest za zawartość stron z odnośników, umieszczonych na naszej stronie.

1. Podstawowe zasady portalu Pages24 w zakresie przetwarzania danych osobowych

Ochrona twoich danych osobowych podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania ich w trakcie twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej jest dla nas bardzo ważna. Twoje dane będą chronione zgodnie z przepisami prawa. Poniżej, znajdują się informacje na temat tego, jakie dane zapisywane są w trakcie Twojego pobytu na naszej stronie oraz jak są one wykorzystywane. Portal Pages24 chroni dane osobowe, zgodnie z następującymi zasadami:

1. Wszelkie dane osobowe, przekazane do portalu Pages24, podlegają ochronie danych osobowych. Gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Republiki Federalnej Niemiec oraz zgodnie z polityką prywatności na terenie Unii Europejskiej.
2. Portal Pages24 gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celu umożliwienia Ci korzystania z naszej strony. Poprzez rejestrację na naszym portalu, wyrażasz odwoływalną zgodę na takie działania.
3. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim bez Twojej zgody, chyba że, pod rygorem prawnym lub administracyjnym, zgodnie z umową, lub w związku ze świadczeniem uzgodnionych usług.
4. Wszelkie dane osobowe, przechowywane na stronie, udostępniane są jedynie w niezbędnym zakresie. Jeżeli użytkownik wprowadza dodatkowe dane, jest to dobrowolne, chyba że są to informacje obowiązkowe, niezbędne do korzystania z naszych usług.

2. Informacje dotyczące Rejestracji (dotyczy użytkowników komercyjnych)

Strona Pages24 gromadzi oraz przetwarza, w ramach rejestracji użytkowników komercyjnych, pewne dane osobowe podczas rejestracji informacji. Portal Pages24 nie będzie udostępniać tych informacji osobom trzecim, chyba że będzie prawnie, administracyjnie lub kontraktowo zobowiązany. Ponadto, użytkownicy komercyjni zobowiązani są do pełnego wypełnienia formularza podczas procesu rejestracji, umieszczając dane kontaktowe w odpowiednich polach (pola obowiązkowe i opcjonalne), podając pełne i prawidłowe dane. Rejestrując się, użytkownik komercyjny deklaruje wyraźną zgodę na przetwarzanie informacji, uzyskanych w ramach wzajemnej umowy, koniecznych do zawarcia kontraktu, oraz wyraża zgodę na transfer danych w celach handlowych, w zakresie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych. Zgoda ta może zostać w każdej chwili cofnięta.

3. Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

O ile, jako użytkownik niekomercyjny dostarczyłeś nam swoje dane osobowe, wykorzystamy je tylko w określonym celu: aby odpowiedzieć na Twoje zapytania, w celu przetwarzania, wynikającego z umowy między użytkownikiem komercyjnym oraz w zakresie administracji technicznej. Jeśli jesteś użytkownikiem profesjonalnym, dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie w celach, związanych z umową (dla użytkowników biznesowych) do celów rozliczeniowych, lub jeśli wyraziłeś taką zgodę (dla użytkowników biznesowych). Masz prawo do cofnięcia swojej zgody, ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili. Informacje o użytkowniku handlowym, dostępne na jego profilu lub w innym miejscu na naszej stronie, są ogólnie dostępne. Tak długo, jak będzie to zgodne z prawem, portal będzie przechowywał dane osobowe. Dane te zostaną natychmiast usunięte, z chwilą wycofania Twojej zgody na przechowywanie ich, lub jeśli cel ich przechowywania został osiągnięty, lub jeśli ich składowanie, z określonych przyczyn prawnych, jest niedopuszczalne. Wraz z zakończeniem umowy, wszystkie dane osobowe użytkownika zostaną usunięte. Użytkownik przemysłowy zezwala portalowi Pages24, z możliwością odwołania w dowolnej chwili, na kontakt drogą mailową, faksem lub drogą telefoniczną, w celu przedstawienia aktualnych oraz nowych ofert.

4. Korzystamy z Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików „cookies”. Są to pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze, w celu wsparcia analizy korzystania z witryny. Informacje, generowane przez pliki cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (wraz z adresem IP) będą przekazywane do Ciebie przez serwer Google, znajdujący się w USA, i tam przechowywane. Firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów, dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług, powiązanych z usługami witryn internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie posiadała takie zobowiązanie prawne lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu firmy Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google Inc. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania przeglądarki, można zapobiec instalacji plików cookies. Niemniej, jednak zwracamy uwagę, że w takim przypadku, zakres korzystania z wszystkich funkcji na tej stronie internetowej lub na stronie Pages24 będzie ograniczony. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Pages24, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Google w opisany powyżej sposób, i dla celów określonych powyżej. Ta strona korzysta z plików cookie, które można wykorzystać w celu identyfikacji użytkownika w trakcie jego wizyty. Pliki cookie przechowywany jest na twoim komputerze. Po zakończeniu sesji, plik cookie wygasa automatycznie. Możesz używać ten plik, za pomocą przycisku „Zaloguj się automatycznie na tym komputerze”, do automatycznego logowania. Plik cookie zawiera część danych logowania w postaci zaszyfrowanej. Użytkownik może zrezygnować z plików Cookiem, wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce; zwracamy, jednak uwagę, że wówczas może nie być w stanie korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich dostępnych funkcji na naszej stronie internetowej. w pełnym zakresie. Ponadto, możesz także korzystać z danych, generowanych przez pliki cookie na temat korzystania przez ciebie z danej witryny (wraz z adresem IP) oraz zapobiec przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez ściągnięcie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym adresem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de download).

5. Pliki Logowania

Każdorazowe odwiedzenie naszej strony powoduje zapisanie danych logowania na naszym serwerze. Zapisane przez nas dane, zawierają następujące informacje:

1. Twój adres IP (dzięki czemu komputer może być jednoznacznie zidentyfikowany)
2. Zdalny host (nazwa i adres IP komputera, otwierającego stronę)
3. Czas, status oraz ilość przesyłanych danych, a także strona, która skierował użytkownika do naszego portalu (strona wywołująca)
4. Informacje o przeglądarce i jej wersji (agent użytkownika)
Pages24 korzysta z danych logowania (logi) anonimowo, czyli bez odniesienia do osób prywatnych, w celu analizy statystycznej. Dzięki temu, nasza strona może dowiedzieć się, w które dni i w jakich okresach oferty serwisu Pages24 są szczególnie popularne, i jak dużo danych, tworzonych jest na naszej stronie. Ponadto, Pages24 mogą przejrzeć pliki logowania w celu wykrycia ewentualnych błędów np. uszkodzonych linków lub awarii oprogramowania. Portal Pages24 powiązany jest z danymi logowania, przechowywanymi na naszym serwerze, a nie z konkretnymi osobami.

6. Weryfikacja adresu IP

Pages24 zastrzega sobie prawo do weryfikacji plików logowania, poprzez ostatni znany adres IP tych użytkowników, którzy podejrzewani są o działanie niezgodne z prawem lub naruszeniem umowy z Pages24. Ma to na celu zarówno ochronę użytkowników, jak i bezpieczeństwa ich danych, znajdujących na portalu Pages24.

7. Wtyczki Społecznościowe

Facebook
Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe („wtyczki”) sieci społecznej facebook.com, której operatorem jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki oznaczone są poprzez logo Facebooka lub słowem „Facebook Social Plugin”. Nasz serwis dostępny jest również za pośrednictwem aplikacji Facebook. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, która zawiera wtyczki społecznościowe, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość tego dodatku pobierana jest bezpośrednio z portalu Facebook na twoją przeglądarkę. W związku z tym, nie mamy żadnego wpływu na ilość danych, która pobierana jest za pomocą wspomnianej wtyczki, informujemy zatem, zgodnie z portalem Facebook (http://www.facebook.com/help/?faq=17512~~HEAD=pobj). Odnosi się to również do korzystania z aplikacji Pages24, bezpośrednio na Facebooku. Dzięki integracji z wtyczką Facebook, otrzymujemy informację, że otworzyłeś naszą stronę internetową na tym portalu. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, portal ten przypisze Twoje odwiedziny na naszej stronie do Twojego konta. Podczas interakcji z wtyczką, na przykład, po naciśnięciu przycisku” lubię to”, odpowiednie informacje zostaną przekazywane z przeglądarki, bezpośrednio do serwisu Facebook, i tam przechowywane. Jeśli nie jesteś użytkownikiem Facebooka, istnieje możliwość, że w ten sposób Facebook otrzymuje i przechowuje Twój adres IP. W celu zapoznania się z celem i zakresem zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez portal Facebook, jak również twoich praw w tym zakresie, jak i ustawień opcji ochrony prywatności, odwiedź poniższą stronę: http://www.facebook.com/ policy.php. Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka, i nie chcesz, aby Facebook zapisał Twoje dane w korelacji z naszą stroną internetową, wyloguj się ze swojego konta Facebook, przed odwiedzeniem naszej strony na Facebooku.

Korzystanie z przycisku Google plus
Ta strona wykorzystuje przycisk “Google plus” sieci społecznościowej Google Plus, prowadzonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Przycisk ten posiada znak “+1” na szarym tle.
Podczas korzystania ze strony internetowej, zawierającej przycisk „Google Plus”, Twoja przeglądarka ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Google. W procesie tym, Google pobiera zawartość Twojej przeglądarki, która może zawierać Twój adres IP.
W celu zapoznania się z celem i zakresem zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google, przeczytaj politykę prywatności dla przycisku „Google Plus”: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy. Jeżeli jesteś użytkownikiem Google Plus, i nie chcesz, aby Google Plus zapisał Twoje dane w korelacji z naszą stroną internetową, wyloguj się ze swojego konta Google Plus, przed odwiedzeniem naszej strony na Google Plus.

Korzystanie z wtyczki Twitter
Nasza strona wykorzystuje wtyczki społecznościowe, sieci społecznościowej Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Przycisk ten posiada logo Twittera. Przegląd funkcji wtyczki Twitter znajduje się tutaj: http://dev.twitter.com. Podczas korzystania z naszej strony internetowej, Twoja przeglądarka ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Dzięki temu, Twitter otrzymuje informację, że Twój adres IP odwiedził naszą stronę. Jeśli klikniesz wtyczkę twistera, kiedy jesteś zalogowany na swoim koncie na Twitterze, Twoje odwiedziny zostaną wpisane w historię Twojego konta. Zwracamy uwagę na fakt, że nie mamy wiedzy na temat ilości i rodzaju danych, pobieranych przez portal Twitter. W celu zapoznania się z zasadami zachowania prywatności na portalu Twitter, wejdź w poniższy link: https://twitter.com/privacy.
Jeżeli nie chcesz, aby Twitter zapisał Twoje dane w korelacji z naszą stroną internetową, wyloguj się ze swojego konta Twitter, przed odwiedzeniem naszej strony na tym portalu.

Shareaholic
Ta strona zawiera wtyczki Shareaholic, które pozwalają ustawić zakładki lub udostępnianie ciekawych treści strony. Podczas korzystania z Shareaholic chodzi o korzystanie z plików cookie. Wygenerowane dane (np. w czasie korzystania ze strony, język przeglądarki i adres IP) są przetwarzane przez Shareaholic Inc., Dogpatch Labs 1, Cambridge Center, Suite 600, Cambridge, MA 02142 i przeniesione na serwery w Stanach Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Shareaholic Inc. sprawdz prywatność nahttp://www.shareaholic.com/privacy/. Ta strona zawiera informacje o rodzaju przetwarzanych danych oraz ich przeznaczeniu. Przy wykorzystaniu przycisku Shareaholic, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Shareaholic Inc. zg http://www.shareaholic.com/privacy/. Można nie zgadzać się z http://www.shareaholic.com/privacy/choices przy użyciu pliku cookie opt-out. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy korzystać z powyższej strony: Shareaholic Inc.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Page 24 zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym czasie, jeżeli wymagać tego będą istniejące braki lub poszerzy się zakres usług, świadczonych przez Pages24. Zmiany w polityce prywatności dają użytkownikom biznesowym prawo do rozwiązania umowy w terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o zmianie.

9. Dostępność przepisów o Ochronie Danych

Możesz uzyskać dostęp do naszej polityki prywatności w dowolnej chwili, pobierając i drukując dane, znajdujące się na naszej stronie, w linku „Polityka ochrony prywatności”.

10. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe poprzez podejmowanie wszelkich możliwych czynności natury technicznej oraz organizacyjnej, tak, aby nie były one dostępne dla osób trzecich. Podczas komunikacji drogą mailową nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej ochrony danych, zatem zalecamy kontakt tradycyjną pocztą, w kwestiach poufnych. Proszę pamiętać, że poprzez dobrowolne ujawnienie w Internecie swoich danych poufnych (na przykład w treści maila), informacje te mogą być gromadzone i wykorzystywane przez innych. Publiczny dostęp do twoich informacji osobistych w internecie może spowodować otrzymywanie niechcianych wiadomości mailowych. Zawsze zachowuj najwyższą ostrożność podczas wszelkich działań w Internecie, szczególnie w kwestii poufności hasła i/lub innych informacji osobistych.

11. Twoje Prawa / Informacja / Kontakt

Masz prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywania danych, a także prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możeś dokonać tego w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@pages24.pl.
Także, w przypadku innych, dowolnych kwestii, dotyczących gromadzenia, przetwarzania, korekty, blokowania, usuwania oraz cofnięcia dowolnej zgody na wykorzystywanie danych osobowych, prosimy o kontakt prosimy info@pages24.pl.

Dołącz do nas na portalach społecznościowych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG 1996-2018